Flicker a pulzácia – aký je medzi nimi rozdiel?

Je Flicker a Pulzácia to isté? A aký je medzi nimi vlastne rozdiel? Môže byť pulzácia prospešná na rozdiel od flickeru, ktorý je zvyčajne pre telo nevhodný? V dnešnom video článku si tieto otázky zodpovieme.

 

 

Stručný sumár video článku:

 • 00:00 - 03:30 - Intro a úvod o tom, čo všetko meria a zobrazuje spektrometer UPRtek
 • 03:30 - 04:30 - Meranie bežnej teplo žltej žiarovky (flicker nežiadúci, čo je vidieť na frekvencii aj vysokom PCT)
 • 04:15 - 05:20 - Meranie Vitae žiarovky 3. stupňa (veľmi pekne zredukovaný flicker, Hz, index aj PCT).
 • 05:15 - 06:10 - Ukážky módov panelu Mitochondriak 2.0 pulse Office
 • 06:10 - 06:50 - Meranie pulzácie 587 Hz panelu Mitochondriak 2.0 pulse Office + vysvetlenie
 • 06:30 - 06:40 - Odporúčame v tomto úseku video zastaviť, dať na šírku a pozrieť si displej spektrometra poriadne. Vidieť reálne meranú pulzáciu panelu Office.
 • 06:50 - 08:00 - Záverečné informácie k pulzácií verzus flicker-u (ako to rozoznať pomocou flicker index, či percentuálnemu flicker-u)

 

Ak ste si pozreli video, tu je pokračovanie.

Najskôr si odpovedzme na otázku - aký je rozdiel medzi flicker-om (podprahové blikanie) a pulzáciou. 

Zatiaľ čo flicker je nežiadúce, podprahové preblikávanie LED diód, vyvolané neustálou náhodnou fluktuáciou striedavého napätia (AC), pulzácia je zámerné a prerušované úplne vypínanie a následné zopínanie LED diód v presne nadizajnovaných časových intervaloch (Hertzoch).

 

Osnova článku:

 

Ako vyzerá flicker a pulzácia:

Ako teda môžete z popisu aj videa vidieť, flicker a pulzácia nie sú rovnaké. Všetko, čo je napojené v sieti je napájané striedavým napätím, ktoré sa neustále mení. Panely, ktoré sú takto napájané (pomocou kábla), následne musia obsahovať nejaký flicker, ktorý je „náhodný“ (neustále fluktuuje). Záleží však na kvalite LED "driverov", nakoľko je tento flicker redukovaný, aby nebol pre ľudské telo/oko nepríjemný (a samozrejme ani kontraproduktívny).

Pulzné svetlo je však odlišné, pretože LED-ky sa vo vysokých rýchlostiach úplne vypnú a následne zapnú. Môžete to vidieť na priložených obrázkoch nižšie. Prvý obrázok je kolísanie striedavého napätia, ktoré vyvoláva flicker a druhý obrázok je znázornením pulzácie (vypnutie a zopnutie). Na treťom obrázku vidíte aj reálne meranie certifikovaným spektrometrom UPRtek jedného z panelov Mitochondriak 2.0. LED-ky sú naozaj reálne vypnuté a následne zapnuté.

 

 IMG_20230817_221816

  

 Meranie Pulzacia 586 Hz

 

Ako zmerať pulzáciu pomocou spektrometra:

Ako môžete vidieť na obrázku/videa z merania vyššie, pri meraní flicker-u pri pulzovaní dostaneme zaujímavé hodnoty. Tie hodnoty sa nazývajú percentuálny flicker a flicker index a samozrejme frekvencia (počet Hertzov).

 

Diagram z IEEE1789 vysvetľujúci index blikania a % blikania.

 

Vysvetlivky:

Index blikania (flicker Index) = (oblasť 1) / (oblasť 1 + oblasť 2)

Percentuálny flicker (alebo aj percentuálne blikanie) = 100 (maximálna hodnota – minimálna hodnota) / (maximálna hodnota + minimálna hodnota)

 

Čo je to flicker index a percentuálny flicker:

Flicker index teda môžete chápať ako pomer medzi časom svietenia a časom vypnutia počas jedného cyklu pulzácie. Ak je napríklad 0,5 znamená to, že svetlo polovicu času svieti a polovicu času je vypnuté. Pri indexe 0,7 je svetlo 70% z času zapnuté a 30% vypnuté, atď.

 

Percentuálny flicker Vám zasa ukazuje pomer medzi maximálnou a minimálnou intenzitou LED-ky počas zapnutia, vyjadrený percentom z maxima. Ako môžete vidieť z videa pri meraní slnka, ktoré nebliká, jeho percentuálny flicker je väčšinou pod 1. Musí byť. Kvalitné žiarovky preto tiež mávajú Flicker ideálne pod 5 a v lepšom prípade blízko 1 (alebo pod 1).

 

Pri väčšine bežných osvetlení platí, že čím nižší je index blikania a/alebo percentuálny flicker, tým lepšie osvetlenie a tým potencionálne nižší vplyv na ľudské oko/telo.

 

Teraz sa pozrime ako tieto údaje preniesť do rozdielu medzi flicker-om a pulzáciou.

Percentuálny fliker nám odzrkadľuje percentuálny rozdiel medzi najvyššou a najnižšou intenzitou svietenia LED-ky. Pri skutočnom flickeri ("preblikávaní") býva toto číslo zvyčajne niekde medzi 5 až 50%, čo poukazuje na veľmi vysoký flicker. Avšak pri pulzovaní je tento rozdiel blízko 100%, čo znamená, že svetlo reálne zhasne a následne sa zapne (fáza úplného vypnutia a fáza maximálneho zapnutia). Podobne ako to vidíte na tomto ilustratívnom obrázku.

 

Flicker verzus Pulzácia od Easy Light

 

Ako teda vidíte aj na reálnom meraní, pulzujúce svetlo z panelov mitochondriak 2.0 skutočne pulzuje (percentuálny flicker takmer 100% = vypnutie a zapnutie, Index blikania 0,5 = čas zopnutia a úplného vypnutia je rovnaký).

Ak je však panel mitochondriak zapnutý v móde bez pulzácie (kontinuálne svietenie), jeho flicker je veľmi redukovaný (ako môžete vidieť aj na tomto videu).

Ďalšie potencionálne benefity pulzujúceho červeného a infračerveného svetla:

Pulzné svetlo v porovnaní s bežným, kontinuálnym, ponúka množstvo ďalších, potenciálnych výhod. Pretože po časoch zapnutia pulzu nasledujú obdobia vypnutia, pulzné svetlo môže generovať menšie zahrievanie tkaniva. Toto má 2 až 3 benefity:

 • Za prvé, vďaka pulzovaniu predídete prehrievaniu povrchových častí kože, čo môže nastať pri bežnom, kontinuálnom svietení (obzvlášť ak to preženiete s intenzitou) a za druhé, pulzované svetlo dokáže preniknúť hlbšie do tkanív, aj do mozgu. [R]

 • Tiež sa ukázalo, že pulzované svetlo dokáže pomáhať so synchronizáciou mozgových vĺn, endorfínmi, či neurotransmitermi. [R]

 

Vo všeobecnosti, sa podľa novších štúdií ukazuje, že nižšie pulzy majú vplyv na bolesť, stredné na neurotransmitery a vyššie na mitózu, delenie buniek, či iné bunkové procesy.

Napríklad podľa tejto štúdie z r. 2019 o využití pulzujúceho červeného a infračerveného svetla pri liečbe starších ľudí s mozgovou príhodou (tzv. transkraniálna terapia) sa ukázalo, že už 180 LED diód s červeným svetlom (RED) s vlnovou dĺžkou 630 nm + 220 diód s infračerveným svetlom (NIR) s vlnovou dĺžkou 850 nm, ktoré mali iba 3W, pri celkovom ošetrení 6,4 mW/cm2 po dobu 20 minút dokázalo zlepšiť prietok krvi v cerebrálnej oblasti a teda aj pohyb mozgomiešneho moku.

Dizajn štúdie bol takýto: Jedna podložka obopínala lebku pacienta a druhá podložka pokrývala temeno hlavy, čím poskytovala celkovú plochu pokrytia 519 cm2 s priemernou hustotou výkonu 6,4 mW/cm2, priemernou hustotou energie 7,7 J/cm2 a najvyššou (max.) hustotou výkonu 18,3 mW/cm2.

Práve na niečo takéto sa skvelo hodí aj náš najmenší a najpraktickejší pomocník Mitochondriak 2.0 pulse Office, ktorý má tieto vlnové dĺžky v sebe a obsahuje aj možnosti pulzácie, plus voľbu RED/NIR alebo oboje.

 

Panel Office má intenzitu pri 45 cm až 100 mW/cm2 (počas aktivácie pulzácie 50 mW/cm2 ) a obsahuje červené svetlo 630 nm aj infračervené 850 nm, čo znamená, že požadovaných cca 8 Joul/cm2 dosiahnete už pri 3 minútach osvecovania.

 

Pri kúpe každého zariadenia EasyLight samozrejme obdržíte okrem iného aj praktické pdf s radami a aplikáciami, odporúčaniami a taktiež praktickú kalkulačku, aby ste si množstvo joulov jednoducho nastavili podľa seba.

Viac tipov aj aplikácií panelu Office nájdete priamo na stránke produktu v sekcii Tipy na použitie!

 

Bolesť a pulzná terapia s červeným svetlom:

V ďalšej štúdii, kde sa venovali bolesti [Sushko et al.] skúmali úlohu pulzného svetla pri tlmení bolesti u bielych samcov myší. Použila sa rovnaká vlnová dĺžka svetla ako v štúdii Kymplovej et al. (670 nm) s frekvenciami 10, 600 a 8 000 Hz. Oba spôsoby podávania (kontinuálne aj pulzné svetlo) znížili behaviorálne prejavy somatickej bolesti v porovnaní s kontrolnými myšami, avšak bolo to najmä pulzné svetlo (10 a 8 000 Hz), ktoré bolo účinnejšie. [R]

Naše panely Mitochondriak 2.0 obsahujú vlnovú dĺžku 670 nm aj pulzný mód 10 Hz, a tiež vedia pulzovať s frekvenciou 12 000 Hz pri stlmení intenzity!

 

 

Pulzné červené a infračervené svetlo a mozgové vlny/neurotransmitery:

ďalších štúdiách sa tiež ukázalo, že pulzované svetlo dokáže pomáhať so synchronizáciou mozgových vĺn, endorfínmi, či neurotransmitermi.

Podľa niektorých štúdií sa totiž ukazuje, že zatiaľ čo tzv. alfa vlny (cca 10 Hz) sú tie, ktoré náš mozog vysiela keď meditujeme, sme v kľude a relaxujeme, no tzv. gama vlny, ktoré sa pohybujú v rozmedzí od približne 30 do 100 Hz, majú veľký vplyv na fungovanie mozgu (pri pamätaní si, učení sa, sústredení, držaní pozornosti,...).

 

Práve pulzovanie s frekvenciou 40 Hz, aplikované na konkrétnu oblasť mozgu, môže zmeniť spôsob, akým mozog funguje, a najmä pomôcť mozgu čistiť sa. [R]

Naše panely Mitochondriak 2.0 preto obsahujú tieto kritické frekvencie akými sú 10 Hz (alfa vlny mozgu), 40 Hz (gama vlny), ale aj 76 Hz a viac.

Panely EasyLight obsahujú možnosti pulzácie vo frekvenciách v 6 módoch: 10 Hz - 40 Hz - 73 Hz - 146 Hz - 293 Hz - 587 Hz.

 

 

Možnosti pulzácie na paneloch Mitochondriak 2.0 pulse (objavte plný potenciál RLT):

 • Na všetkých paneloch mitochondriak 2.0 pulse si viete pulzáciu, rovnako ako intenzitu, prepínať jednoducho na bočnom paneli alebo pomocou diaľkového ovládača!

 

 

Záverečné tipy k využívaniu panelov:

Pri použití panelu Profi (ale aj Slim 2.0) je odporúčaná vzdialenosť minimálne 30 až 45 cm. Panel je silný a nemá zmysel byť pri ňom bližšie. V tejto vzdialenosti osvietite celú plochu tela od cca kolien po vrch hlavy v plnej intenzite. Panel má v tejto vzdialenosti intenzitu pri kontinuálnom svietení (bez pulzácie) cca 105 až 110 mW/cm2 a pri aktivácií pulzácie cca 60 mW/cm2.

To znamená, že za necelé 3 minúty ste schopný dosiahnuť dávku 8 až 10 Joul/cm2.

Fotenie panelov Easylight (1)

Easylight mitochondriak 2.0 pulse Profi 

 

Pri použití panelu Office je odporúčaná vzdialenosť minimálne 30 až 45 cm. Panel je menší a je teda vhodný práve na lokálne použitie, na hlavu, vlasy, temeno hlavy, krk (štítna žľaza), na pleť, či iné partie (kolená/lakte/nohy/predlaktie,...).

Je tiež vhodný do officu (kancelárie) ako doplnkové svietenie, na vykompenzovanie nadbytku modrej farby.

Vo vzdialenosti 30 cm od panelu office osvietite plochu tela cca 50x38 cm. Panel ma v tejto vzdialenosti intenzitu pri kontinuálnom svietení (bez pulzácie) 125 mW/cm2 a pri aktivácií pulzácie cca 60 mW/cm2.

To znamená, že za cca 3 minúty osvecovania si hlavy v móde pulzácie ste schopný dosiahnuť dávku 8 až 10 Joul/cm2.

 

Odporúčané využitie jednotlivých módov pulzácie sú:

 • 10 Hz Pulzácia - bolesti a relaxácia/regenerácia (navodenie pomalých alfa vĺn) - odporúčame využiť iba NIR alebo si pri zapnutí RED/NIR nasadiť ochranné okuliare (pretože pulzáciu budete očami vidieť)
 • 40 Hz Pulzácia - najmä pre mozog a kognitívne funkcie, môžete využiť priamo na hlavu (odporúčame taktiež využiť ochranné okuliare, prípadne zapnúť iba NIR)
 • 73 Hz pulzácia - najmä pre mozog a kognitívne funkcie
 • 146 Hz pulzácia - najmä pre podporu a regeneráciu svalstva 
 • 292 a 587 Hz pulzácia - vhodné najmä pre mikrobióm alebo všeobecne pre regeneráciu a hlbší prienik svetla do tkanív, kostí, fascií,...

Odporúčame módy pulzácie striedať, vyskúšať pár dní jeden, potom druhý a nájsť, ktorý Vám robí lepšie. Niekto, koho napríklad bolí často chrbát, bude mať väčší úžitok z 10 Hz pulzácie. Iný si však môže zapnúť 40 Hz a s panelom si svietiť priamo na temeno hlavy, či zboku (napr. kvôli pamäti, učeniu sa,....) a iný zasa rýchlejšie pomôcť svojmu črevu a tráveniu s pulzáciou 587 Hz. 

Mitochondriak 20 pulse Office od easylight (17)

Panel Mitochondriak pulse 2.0 Office od Easy Light 

 

Slim 2 pulse EasyLight 2

Mitochondriak Slim 2.0 pulse, ktorý je možné aj skladať a synchronizovať

 

Zdroje:

 1. https://en.wikipedia.org/wiki/Flicker_(light)
 2. https://www.nvcuk.com/technical-support/view/what-is-flicker-in-relation-to-lighting-2
 3. https://standards.ieee.org/ieee/1789/4479/
 4. https://static1.squarespace.com/static/5d709c993d0bf500016e9b95/t/5e5d89bb88d80e51884ce062/1583188416813/McDermott+gamma+band+Alzheimers.pdf
 5. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17725044/ 
 6. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6390875/
 7. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2933784/
 8. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33747113/

 

 

 ♥︎ Easy Light s.r.o.
Vaše súkromie je plne chránené. Nikdy nebudeme poskytovať, prenajímať alebo predávať získané osobné údaje o Vás žiadnej tretej strane.


Disclaimer | Povaha zariadení Easy Light: Všetky produkty značky Easy Light, určené na svetelnú terapiu, majú certifikáciu CE a RoHS, no nie sú zdravotnícke zariadenia. Používanie našich produktov v žiadnom prípade nenahrádza návštevu lekára, či konzultáciu s odborníkom.
Rovnako informácie na tejto webovej stránke, vrátane zverejnených vedeckých štúdií, slúžia výlučne na vzdelávacie účely. Nie sú určené na liečbu, diagnostiku, liečenie alebo prevenciu akýchkoľvek zdravotných problémov, či choroby, ani na to, aby sa brali ako lekárska rada. Ďalšie informácie Vám vždy poskytne váš poskytovateľ zdravotnej starostlivosti.
Prijímame aj online platby

transparent image